Category Archives: 079. Surat An – Naziat

Surat An – Naziat Ayat 41 S.d 46

79:41. maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya). 79:42. (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?. 79:43. Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? 79:44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). 79:45. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang … Continue reading

Posted in 079. Surat An - Naziat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naziat Ayat 31 S.d 40

79:31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 79:32. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, 79:33. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. 79:34. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. 79:35. Pada hari (ketika) manusia … Continue reading

Posted in 079. Surat An - Naziat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naziat Ayat 21 S.d 30

79:21. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. 79:22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). 79:23. Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. 79:24. (Seraya) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”. 79:25. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan … Continue reading

Posted in 079. Surat An - Naziat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naziat Ayat 11 S.d 20

79:11. Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?” 79:12. Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”. 79:13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, 79:14. maka dengan serta merta mereka … Continue reading

Posted in 079. Surat An - Naziat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naziat Ayat 1 S.d 10

79:1. Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, 79:2. dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut, 79:3. dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, 79:4. dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang, 79:5. dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia). 79:6. … Continue reading

Posted in 079. Surat An - Naziat | Tagged , , , , , , | Leave a comment