Category Archives: 022. Surat Al – Hajj

Surat Al – Hajj Ayat 71 S.d 78

22:71. Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang lalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. 22:72. Dan apabila dibacakan di hadapan … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 61 S.d 70

22:61. Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah (kuasa) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 22:62. (Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 51 S.d 60

22:51. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. 22:52. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 41 S.d 50

22:41. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. 22:42. Dan jika mereka (orang-orang musyrik) … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 31 S.d 40

22:31. dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. 22:32. Demikianlah (perintah Allah). Dan barang … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 21 S.d 30

22:21. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. 22:22. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan): Rasailah azab yang membakar ini”. 22:23. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hajj Ayat 11 S.d 20

22:11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan … Continue reading

Posted in 022. Surat Al - Hajj | Tagged , , , , , , | Leave a comment