Category Archives: 069. Surat Al – Haqqah

Surat Al – Haqqah Ayat 41 S.d 52

69:41. dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. 69:42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. 69:43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. 69:44. Seandainya dia … Continue reading

Posted in 069. Surat Al - Haqqah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Haqqah Ayat 31 S.d 40

69:31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. 69:32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. 69:33. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. 69:34. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) … Continue reading

Posted in 069. Surat Al - Haqqah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Haqqah Ayat 21 S.d 30

69:21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, 69:22. dalam surga yang tinggi. 69:23. Buah-buahannya dekat, 69:24. (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”. 69:25. Adapun orang … Continue reading

Posted in 069. Surat Al - Haqqah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Haqqah Ayat 11 S.d 20

69:11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera, 69:12. agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. 69:13. Maka apabila sangkakala ditiup … Continue reading

Posted in 069. Surat Al - Haqqah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Haqqah Ayat 1 S.d 10

69:1. Hari kiamat, 69:2. apakah hari kiamat itu? 69:3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 69:4. Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. 69:5. Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa, 69:6. Adapun … Continue reading

Posted in 069. Surat Al - Haqqah | Tagged , , , , , , | Leave a comment