Category Archives: 005. Surat Al – Maaidah

Surat Al – Maaidah Ayat 111 S.d 120

5:111. Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku”. Mereka menjawab: “Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)”. 5:112. (Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 101 S.d 110

5:101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur’an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 91 S.d 100

5:91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 5:92. Dan taatlah kamu kepada Allah … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 81 S.d 90

5:81. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. 5:82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 71 S.d 80

5:71. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima tobat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi).  Dan Allah … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 61 S.d 70

5:61. Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: “Kami telah beriman”, padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kekafirannya (pula); dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 5:62. Dan kamu … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Maaidah Ayat 51 S.d 60

5:51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.  Sesungguhnya … Continue reading

Posted in 005. Surat Al - Maaidah | Tagged , , , , , , | Leave a comment