Category Archives: 006. Surat Al – An’aam

Surat Al – An’aam Ayat 161 S.d 165

6:161. Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik”. 6:162. Katakanlah: “Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 151 S.d 160

6:151. Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.  Kami akan memberi rezeki kepadamu dan … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 141 S.d 150

6:141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 131 S.d 140

6:131. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. 6:132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 6:133. Dan Tuhanmu … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 121 S.d 130

6:121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.  Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 111 S.d 120

6:111. Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 101 S.d 110

6:101. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu. 6:102. (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan (yang berhak … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 91 S.d 100

6:91. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya di kala mereka berkata: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia”.  Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 81 S.d 90

6:81. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – An’aam Ayat 71 S.d 80

6:71. Katakanlah: “Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudaratan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang … Continue reading

Posted in 006. Surat Al - An'aam | Tagged , , , , , , | Leave a comment