Category Archives: 067. Surat Al – Mulk

Surat Al – Mulk Ayat 21 S.d 30

67:21. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? 67:22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan … Continue reading

Posted in 067. Surat Al - Mulk | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mulk Ayat 11 S.d 20

67:11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. 67:12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. 67:13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia … Continue reading

Posted in 067. Surat Al - Mulk | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mulk Ayat 1 S.d 10

67:1. Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, 67:2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi … Continue reading

Posted in 067. Surat Al - Mulk | Tagged , , , , , , | Leave a comment