Category Archives: 053. Surat An – Najm

Surat An – Najm Ayat 51 S.d 62

53:51. dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup). 53:52. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka, 53:53. dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah, 53:54. lalu Allah menimpakan … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Najm Ayat 41 S.d 50

53:41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, 53:42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu), 53:43. dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, 53:44. dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, 53:45. dan bahwasanya … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Najm Ayat 31 S.d 40

53:31. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Najm Ayat 21 S.d 30

53:21. Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? 53:22. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. 53:23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Najm Ayat 11 S.d 20

53:11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. 53:12. Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? 53:13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, 53:14. (yaitu) di … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Najm Ayat 1 S.d 10

53:1. Demi bintang ketika terbenam, 53:2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, 53:3. dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. 53:4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), 53:5. yang diajarkan kepadanya … Continue reading

Posted in 053. Surat An - Najm | Tagged , , , , , , | Leave a comment