Category Archives: 052. Surat Ath – Thuur

Surat Ath – Thuur Ayat 41 S.d 49

52:41. Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? 52:42. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya?  Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. 52:43. Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. aha Suci Allah … Continue reading

Posted in 052. Surat Ath - Thuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ath – Thuur Ayat 31 S.d 40

52:31. Katakanlah: “Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”. 52:32. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas? 52:33. Ataukah mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuat-buatnya”. Sebenarnya mereka … Continue reading

Posted in 052. Surat Ath - Thuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ath – Thuur Ayat 21 S.d 30

52:21. Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.  Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 52:22. Dan … Continue reading

Posted in 052. Surat Ath - Thuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ath – Thuur Ayat 11 S.d 20

52:11. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, 52:12. (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, 52:13. pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. 52:14. (Dikatakan kepada mereka): “Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya”. … Continue reading

Posted in 052. Surat Ath - Thuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ath – Thuur Ayat 1 S.d 10

52:1. Demi bukit, 52:2. dan Kitab yang ditulis, 52:3. pada lembaran yang terbuka, 52:4. dan demi Baitulmakmur, 52:5. dan atap yang ditinggikan (langit), 52:6. dan laut yang di dalam tanahnya ada api, 52:7. sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, 52:8. tidak … Continue reading

Posted in 052. Surat Ath - Thuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment