Category Archives: 024. Surat An – Nuur

Surat An – Nuur Ayat 61 S.d 64

24:61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 51 S.d 60

24:51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan.” “Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 24:52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 41 S.d 50

24:41. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.  Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 24:42. Dan kepunyaan Allah-lah … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 31 S.d 40

24:31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 21 S.d 30

24:21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 11 S.d 20

24:11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nuur Ayat 1 S.d 10

24:1. (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam) nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. 24:2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah … Continue reading

Posted in 024. Surat An - Nuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment