Category Archives: 050. Surat Qaaf

Surat Qaaf Ayat 41 S.d 45

50:41. Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. 50:42. (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar (dari kubur). 50:43. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua … Continue reading

Posted in 050. Surat Qaaf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Qaaf Ayat 31 S.d 40

50:31. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). 50:32. Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya). 50:33. (Yaitu) orang yang takut kepada … Continue reading

Posted in 050. Surat Qaaf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Qaaf Ayat 21 S.d 30

50:21. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. 50:22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat … Continue reading

Posted in 050. Surat Qaaf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Qaaf Ayat 11 S.d 20

50:11. untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan. 50:12. Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud, 50:13. dan kaum Ad, kaum Firaun … Continue reading

Posted in 050. Surat Qaaf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Qaaf Ayat 1 S.d 10

50:1. Qaaf. Demi Al Qur’an yang sangat mulia. 50:2. (Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir: “Ini adalah suatu yang amat ajaib”. 50:3. Apakah kami … Continue reading

Posted in 050. Surat Qaaf | Tagged , , , , , , | Leave a comment