Category Archives: 027. Surat An – Naml

Surat An – Naml Ayat 91 S.d 93

27:91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. 27:92. Dan supaya aku membacakan Al Qur’an (kepada manusia). Maka barang siapa … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 81 S.d 90

27:81. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka.  Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. 27:82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 71 S.d 80

27:71. Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar”. 27:72. Katakanlah: “Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu. 27:73. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 61 S.d 70

27:61. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengokohkan) nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 51 S.d 60

27:51. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. 27:52. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kelaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui. 27:53. … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 41 S.d 50

27:41. Dia berkata: “Robahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal (nya)”. 27:42. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: “Serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab: “Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Naml Ayat 31 S.d 40

27:31. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri”. 27:32. Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)”. … Continue reading

Posted in 027. Surat An - Naml | Tagged , , , , , , | Leave a comment