Category Archives: 048. Surat Al – Fath

Surat Al – Fath Ayat 21 S.d 29

48:21. Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 48:22. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan … Continue reading

Posted in 048. Surat Al - Fath | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Fath Ayat 11 S.d 20

48:11. Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiah) akan mengatakan: “Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami”; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya.  Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi … Continue reading

Posted in 048. Surat Al - Fath | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Fath Ayat 1 S.d 10

48:1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, 48:2. supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, 48:3. dan supaya Allah menolongmu … Continue reading

Posted in 048. Surat Al - Fath | Tagged , , , , , , | Leave a comment