Category Archives: 020. Surat Thaha

Surat Thaha Ayat 131 S.d 135

20:131. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya.  Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. 20:132. Dan perintahkanlah kepada … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 121 S.d 130

20:121. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. 20:122. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 111 S.d 120

20:111. Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kelaliman. 20:112. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 101 S.d 110

20:101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, 20:102. (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 91 S.d 100

20:91. Mereka menjawab: “Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami. 20:92. Berkata Musa: “Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, 20:93. (sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 81 S.d 90

20:81. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. 20:82. Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 71 S.d 80

20:71. Berkata Firaun: “Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 61 S.d 70

20:61. Berkata Musa kepada mereka: “Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa”. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. 20:62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 51 S.d 60

20:51. Berkata Firaun: “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?” 20:52. Musa menjawab: “Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa; 20:53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 41 S.d 50

20:41. dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku. 20:42. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; 20:43. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; 20:44. maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment