Category Archives: 003. Surat Al – Imron

Surat Al – Imron Ayat 191 S.d 200

3:191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 181 S.d 190

3:181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya”. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakanlah olehmu azab yang … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 171 S.d 180

3:171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. 3:172. (Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 161 S.d 170

3:161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 151 S.d 160

3:151. Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang lalim. 3:152. Dan … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 141 S.d 150

3:141. dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. 3:142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 131 S.d 140

3:131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. 3:132. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. 3:133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 121 S.d 130

3:121. Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, 3:122. ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 111 S.d 120

3:111. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. 3:112. Mereka diliputi kehinaan di mana … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Imron Ayat 101 S.d 100

3:101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 3:102. Hai orang-orang … Continue reading

Posted in 003. Surat Al - Imron | Tagged , , , , , , | Leave a comment