Category Archives: 008. Surat Al – Anfaal

Surat Al – Anfaal Ayat 71 S.d 75

8:71. Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8:72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 61 S.d 70

8:61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 8:62. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 51 S.d 60

8:51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya, 8:52. (keadaan mereka) serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya.  Sesungguhnya Allah Maha … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 41 S.d 50

8:41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 31 S.d 40

8:31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al Qur’an) ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala”. 8:32. Dan (ingatlah), … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 21 S.d 30

8:21. dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang (munafik) yang berkata: “Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. 8:22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun. 8:23. Kalau kiranya Allah … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anfaal Ayat 11 S.d 20

8:11. (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu). … Continue reading

Posted in 008. Surat Al - Anfaal | Tagged , , , , , , | Leave a comment