Category Archives: 014. Surat Ibrahim

Surat Ibrahim Ayat 41 S.d 52

14:41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”. 14:42. Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang lalim. Sesungguhnya … Continue reading

Posted in 014. Surat Ibrahim | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ibrahim Ayat 31 S.d 40

14:31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: “Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. 14:32. Allah-lah … Continue reading

Posted in 014. Surat Ibrahim | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ibrahim Ayat 21 S.d 30

14:21. Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: “Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja?  Mereka menjawab: … Continue reading

Posted in 014. Surat Ibrahim | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ibrahim Ayat 11 S.d 20

14:11. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. … Continue reading

Posted in 014. Surat Ibrahim | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ibrahim Ayat 1 S.d 10

14:1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. 14:2. Allah yang memiliki … Continue reading

Posted in 014. Surat Ibrahim | Tagged , , , , , , | Leave a comment