Category Archives: 019. Surat Maryam

Surat Maryam Ayat 91 S.d 98

19:91. karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. 19:92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. 19:93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 81 S.d 90

19:81. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. 19:82. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka. 19:83. Tidakkah kamu lihat, … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 71 S.d 80

19:71. Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 19:72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang lalim di dalam neraka dalam keadaan … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 61 S.d 70

19:61. yaitu surga Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. 19:62. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 51 S.d 60

19:51. Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Qur’an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. 19:52. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 41 S.d 50

19:41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur’an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. 19:42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Maryam Ayat 31 S.d 40

19:31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; 19:32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. … Continue reading

Posted in 019. Surat Maryam | Tagged , , , , , , | Leave a comment