Category Archives: 040. Surat Al – Mu’min

Surat Al – Mu’min Ayat 81 S.d 85

40:81. Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya); maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang manakah yang kamu ingkari? 40:82. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 71 S.d 80

40:71. ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret, 40:72. ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api, 40:73. kemudian dikatakan kepada mereka: “Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan 40:74. (yang kamu sembah) selain … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 61 S.d 70

40:61. Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 40:62. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 51 S.d 60

40:51. Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat), 40:52. (yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang lalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 41 S.d 50

40:41. Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka? 40:42. (Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak kuketahui padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada Yang Maha Perkasa … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 31 S.d 40

40:31. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kelaliman terhadap hamba-hamba-Nya. 40:32. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil, 40:33. (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 21 S.d 30

40:21. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 11 S.d 20

40:11. Mereka menjawab: “Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami.  Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?” 40:12. Yang demikian itu adalah karena … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’min Ayat 1 S.d 10

40:1. Haa Miim. 40:2. Diturunkan Kitab ini (Al Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, 40:3. Yang Mengampuni dosa dan Menerima tobat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya lah … Continue reading

Posted in 040. Surat Al - Mu'min | Tagged , , , , , , | Leave a comment