Category Archives: 032. Surat As – Sajadah

Surat As – Sajadah Ayat 21 S.d 30

32:21. Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar). 32:22. Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat … Continue reading

Posted in 032. Surat As - Sajadah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat As – Sajadah Ayat 11 S.d 20

32:11. Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan. 32:12. Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): … Continue reading

Posted in 032. Surat As - Sajadah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat As – Sajadah Ayat 1 S.d 10

32:1. Alif Laam Miim. 32:2. Turunnya Al Qur’an yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. 32:3. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: “Dia Muhammad mengada-adakannya”.  Sebenarnya Al Qur’an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kamu … Continue reading

Posted in 032. Surat As - Sajadah | Tagged , , , , , , | Leave a comment