Category Archives: 034. Surat Saba’

Surat Saba’ Ayat 51 S.d 60

34:51. Dan (alangkah hebatnya) jika kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka). 34:52. dan (di waktu itu) mereka berkata: … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Saba’ Ayat 41 S.d 50

34:41. Malaikat-malaikat itu menjawab: “Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka: ahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu”. 34:42. Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan kepada … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Saba’ Ayat 31 S.d 40

34:31. Dan orang-orang kafir berkata: “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur’an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya”. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang lalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Saba’ Ayat 21 S.d 30

34:21. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. 34:22. Katakanlah: “Serulah mereka yang kamu anggap … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Saba’ Ayat 11 S.d 20

34:11. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. 34:12. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Saba’ Ayat 1 S.d 10

34:1. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 34:2. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, … Continue reading

Posted in 034. Surat Saba' | Tagged , , , , , , | Leave a comment