Category Archives: 111. Surat Al – Lahab

Surat Al – Lahab

111:1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. 111:2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 111:3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 111:4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. … Continue reading

Posted in 111. Surat Al - Lahab | Tagged , , , , , , | Leave a comment