Category Archives: 045. Surat Al – Jatsiyah

Surat Al – Jatsiyah Ayat 31 S.d 37

45:31. Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): “Maka apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?” 45:32. Dan apabila dikatakan (kepadamu): Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan … Continue reading

Posted in 045. Surat Al - Jatsiyah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Jatsiyah Ayat 11 S.d 20

45:11. Ini (Al Qur’an) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih. 45:12. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari … Continue reading

Posted in 045. Surat Al - Jatsiyah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Jatsiyah Ayat 1 S.d 10

45:1. Haa Miim. 45:2. Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 45:3. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman. 45:4. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata … Continue reading

Posted in 045. Surat Al - Jatsiyah | Tagged , , , , , , | Leave a comment