Category Archives: 051. Surat Adz – Dzariat

Surat Adz – Dzariat Ayat 51 S.d 60

51:51. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. 51:52. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: “Ia adalah seorang … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Adz – Dzariat Ayat 41 S.d 50

51:41. Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, 51:42. angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. 51:43. Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, “Bersenang-senanglah kamu sampai … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Adz – Dzariat Ayat 31 S.d 40

51:31. Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?” 51:32. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut), 51:33. agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras), 51:34. yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Adz – Dzariat Ayat 21 S.d 30

51:21. dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? 51:22. Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. 51:23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Adz – Dzariat Ayat 11 S.d 20

51:11. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai, 51:12. mereka bertanya: “Bilakah hari pembalasan itu?” 51:13. (Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. 51:14. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Adz – Dzariat Ayat 1 S.d 10

51:1. Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, 51:2. dan awan yang mengandung hujan, 51:3. dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, 51:4. dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan, 51:5. sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, 51:6. dan sesungguhnya (hari) pembalasan … Continue reading

Posted in 051. Surat Adz - Dzariat | Tagged , , , , , , | Leave a comment