Tag Archives: Arti Al – Qur’an

Surat An – Naas

114:1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. 114:2. Raja manusia. 114:3. Sembahan manusia. 114:4. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, 114:5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. 114:6. dari (golongan) jin dan manusia.

Posted in 114. Surat An - Naas | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Falaq

113:1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, 113:2. dari kejahatan makhluk-Nya, 113:3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 113:4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, 113:5. dan dari kejahatan orang yang dengki … Continue reading

Posted in 113. Surat Al - Falaq | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ikhlas

112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, 112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, 112:4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.

Posted in 112. Surat Al - Ikhlas | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Lahab

111:1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. 111:2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 111:3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 111:4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. … Continue reading

Posted in 111. Surat Al - Lahab | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nashr

110:1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 110:2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, 110:3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

Posted in 110. Surat An - Nashr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al-Kafirun

109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, 109:2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 109:3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 109:4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 109:5. Dan kamu tidak pernah … Continue reading

Posted in 109. Surat Al-Kafirun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al-Kaustar

108:1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 108:2. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. 108:3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Posted in 108. Surat Al-Kaustar | Tagged , , , , , , | Leave a comment