Category Archives: 112. Surat Al – Ikhlas

Surat Al – Ikhlas

112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, 112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, 112:4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.

Posted in 112. Surat Al - Ikhlas | Tagged , , , , , , | Leave a comment