Category Archives: 029. Surat Al – Ankabut

Surat Al – Ankabut Ayat 61 S.d 69

29:61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). 29:62. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 51 S.d 60

29:51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) sedang dia dibacakan kepada mereka?  Sesungguhnya dalam (Al Qur’an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. 29:52. Katakanlah: “Cukuplah Allah … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 41 S.d 50

29:41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. 29:42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 31 S.d 40

29:31. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang lalim”. 29:32. Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya di kota itu ada Lut”. Para malaikat berkata: … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 21 S.d 30

29:21. Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan. 29:22. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di bumi dan tidak (pula) di langit dan sekali-kali tiadalah … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 11 S.d 20

29:11. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. 29:12. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: “Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu”, dan mereka (sendiri) sedikit pun tidak … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ankabut Ayat 1 S.d 10

29:1. Alif laam miim. 29:2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? 29:3. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan … Continue reading

Posted in 029. Surat Al - Ankabut | Tagged , , , , , , | Leave a comment