Category Archives: 039. Surat Az – Zumar

Surat Az – Zumar Ayat 71 S.d 75

39:71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 61 S.d 70

39:61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) mereka berduka cita. 39:62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. 39:63. Kepunyaan-Nya lah kunci-kunci 39:64. Katakanlah: “Maka apakah … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 51 S.d 60

39:51. Maka mereka ditimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang lalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri. 39:52. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 41 S.d 50

39:41. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk, maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri dan kamu sekali-kali … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 31 S.d 40

39:31. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. 39:32. Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya?  Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 11 S.d 20

39:11. Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. 39:12. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri”. 39:13. Katakanlah: “Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zumar Ayat 1 S.d 10

39:1. Kitab (Al Qur’an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 39:2. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur’an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 39:3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih … Continue reading

Posted in 039. Surat Az - Zumar | Tagged , , , , , , | Leave a comment