Category Archives: 074. Surat Al – Mudatsir

Surat Al – Mudatsir Ayat 51 S.d 56

74:51. lari daripada singa. 74:52. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. 74:53. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. 74:54. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah peringatan. 74:55. Maka … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mudatsir Ayat 41 S.d 50

74:41. tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 74:42. “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” 74:43. Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, 74:44. dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 74:45. dan adalah kami membicarakan … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mudatsir Ayat 31 S.d 40

74:31. Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mudatsir Ayat 21 S.d 30

74:21. Kemudian dia memikirkan, 74:22. sesudah itu dia bermasam muka dan merengut, 74:23. kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, 74:24. lalu dia berkata: “(Al Qur’an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu), 74:25. ini tidak … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mudatsir Ayat 11 S.d 20

74:11. Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. 74:12. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, 74:13. dan anak-anak yang selalu bersama dia, 74:14. dan Ku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, 74:15. kemudian dia … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mudatsir Ayat 1 S.d 10

74:1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 74:2. bangunlah, lalu berilah peringatan! 74:3. dan Tuhanmu agungkanlah, 74:4. dan pakaianmu bersihkanlah, 74:5. dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, 74:6. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 74:7. Dan … Continue reading

Posted in 074. Surat Al - Mudatsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment