Category Archives: 054. Surat Al – Qamar

Surat Al – Qamar Ayat 51 S.d 55

54:51. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 54:52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. 54:53. Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qamar Ayat 41 S.d 50

54:41. Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman. 54:42. Mereka mendustakan mu’jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. 54:43. Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qamar Ayat 31 S.d 40

54:31. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. 54:32. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qamar Ayat 21 S.d 30

54:21. Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. 54:22. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 54:23. Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu). 54:24. Maka mereka berkata: “Bagaimana kita akan mengikuti saja … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qamar Ayat 11 S.d 20

54:11. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. 54:12. Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. 54:13. Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qamar Ayat 1 S.d 10

54:1. Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. 54:2. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”. 54:3. Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, … Continue reading

Posted in 054. Surat Al - Qamar | Tagged , , , , , , | Leave a comment