Category Archives: 026. Surat Asy – Syuara’

Surat Asy – Syuara’ Ayat 221 S.d 227

26:221. Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? 26:222. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, 26:223. mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. 26:224. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 211 S.d 220

26:211. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur’an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. 26:212. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur’an itu. 26:213. Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 201 S.d 210

26:201. Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat ‘azab yang pedih, 26:202. maka datanglah ‘azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya, 26:203. lalu mereka berkata: “Apakah kami dapat diberi tangguh?” 26:204. Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 191 S.d 200

26:191. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 26:192. Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, 26:193. dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), 26:194. ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 181 S.d 190

26:181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 26:182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 26:183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 26:184. dan bertakwalah kepada Allah … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 171 S.d 180

26:171. kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. 26:172. Kemudian Kami binasakan yang lain. 26:173. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. 26:174. Sesungguhnya … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 161 S.d 170

26:161. ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?” 26:162. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 26:163. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 26:164. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 151 S.d 160

26:151. dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, 26:152. yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”. 26:153. Mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir; 26:154. Kamu tidak lain melainkan seorang … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 141 S.d 150

26:141. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. 26:142. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa? 26:143. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 26:144. maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 26:145. Dan aku sekali-kali … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuara’ Ayat 131 S.d 140

26:131. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 26:132. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. 26:133. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, 26:134. dan kebun-kebun dan mata air, 26:135. sesungguhnya aku takut … Continue reading

Posted in 026. Surat Asy - Syuara' | Tagged , , , , , , | Leave a comment