Category Archives: 038. Surat Shaad

Surat Shaad Ayat 81 S.d 88

38:81. sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari kiamat)”. 38:82. Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, 38:83. kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. 38:84. Allah berfirman: “Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 71 S.d 80

38:71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah”. 38:72. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”. 38:73. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 61 S.d 70

38:61. Mereka berkata (lagi): “Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka.” 38:62. Dan (orang-orang durhaka) berkata: “Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 51 S.d 60

38:51. di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. 38:52. Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. 38:53. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 41 S.d 50

38:41. Dan ingatlah akan hamba Kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya; “Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan”. 38:42. (Allah berfirman): “Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. 38:43. Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 31 S.d 40

38:31. (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. 38:32. Maka ia berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 21 S.d 30

38:21. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? 38:22. Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 11 S.d 20

38:11. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan. 38:12. Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai tentara yang banyak, 38:13. dan Tsamud, kaum Lut dan penduduk … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Shaad Ayat 1 S.d 10

38:1. Shaad, demi Al Qur’an yang mempunyai keagungan. 38:2. Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. 38:3. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk … Continue reading

Posted in 038. Surat Shaad | Tagged , , , , , , | Leave a comment