Category Archives: 023. Surat Al – Mu’minun

Surat Al – Mu’minun Ayat 111 S.d 118

23:111. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.” 23:112. Allah bertanya: “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?” 23:113. Mereka menjawab: “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 101 S.d 110

23:101. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. 23:102. Barang siapa yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. 23:103. Dan … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 91 S.d 100

23:91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 81 S.d 90

23:81. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. 23:82. Mereka berkata: “Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? 23:83. Sesungguhnya … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 71 S.d 80

23:71. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. 23:72. Atau kamu meminta upah … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 61 S.d 70

23:61. mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. 23:62. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. 23:63. Tetapi hati orang-orang kafir … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mu’minun Ayat 51 S.d 60

23:51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh.  Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 23:52. Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. … Continue reading

Posted in 023. Surat Al - Mu'minun | Tagged , , , , , , | Leave a comment