Category Archives: 037. Surat Ash – Shaffat

Surat Ash – Shaffat Ayat 171 S.d 182

37:171. Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, 37:172. (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. 37:173. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. 37:174. Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 161 S.d 170

37:161. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, 37:162. sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah, 37:163. kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala. 37:164. Tiada seorang pun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu, … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 151 S.d 160

37:151. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: 37:152. “Allah beranak”. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. 37:153. Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? 37:154. Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan? 37:155. Maka … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 141 S.d 150

37:141. kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. 37:142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 37:143. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, 37:144. niscaya ia akan tetap … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 131 S.d 140

37:131. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 37:132. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 37:133. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. 37:134. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua, 37:135. kecuali seorang perempuan … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 121 S.d 130

37:121. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 37:122. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 37:123. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. 37:124. (Ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu tidak bertakwa? 37:125. … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 111 S.d 120

37:111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman. 37:112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. 37:113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 101 S.d 110

37:101. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. 37:102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 91 S.d 100

37:91. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: “Apakah kamu tidak makan? 37:92. Kenapa kamu tidak menjawab?” 37:93. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat). 37:94. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 81 S.d 90

37:81. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. 37:82. Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain. 37:83. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh). 37:84. (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. 37:85. (Ingatlah) ketika ia … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment