Category Archives: 028. Surat Al – Qashash

Surat Al – Qashash Ayat 81 S.d 88

28:81. Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). 28:82. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 71 S.d 80

28:71. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?” 28:72. Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 61 S.d 70

28:61. Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)? 28:62. Dan … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 51 S.d 60

28:51. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al Qur’an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. 28:52. Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Qur’an, mereka beriman (pula) dengan Al Qur’an itu. 28:53. Dan apabila … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 41 S.d 50

28:41. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. 28:42. Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 31 S.d 40

28:31. dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh.  (Kemudian Musa diseru): “Hai Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 21 S.d 30

28:21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir, dia berdoa: “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang lalim itu”. 28:22. Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia berdoa (lagi): “Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 11 S.d 20

28:11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: “Ikutilah dia” Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, 28:12. dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui (nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Qashash Ayat 1 S.d 10

28:1. Thaa Siin Miim 28:2. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur’an) yang nyata (dari Allah). 28:3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. 28:4. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi … Continue reading

Posted in 028. Surat Al - Qashash | Tagged , , , , , , | Leave a comment