Category Archives: 058. Surat Al – Mujadilah

Surat Al – Mujadilah Ayat 11 S.d 20

58:11. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu … Continue reading

Posted in 058. Surat Al - Mujadilah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Mujadilah Ayat 1 S.d 10

58:1. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua.  Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 58:2. Orang-orang yang menzihar istrinya di … Continue reading

Posted in 058. Surat Al - Mujadilah | Tagged , , , , , , | Leave a comment