Category Archives: 042. Surat Asy – Syuura

Surat Asy – Syuura Ayat 41 S.d 53

42:41. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. 42:42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat lalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang … Continue reading

Posted in 042. Surat Asy - Syuura | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuura Ayat 31 S.d 40

42:31. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong selain Allah. 42:32. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti … Continue reading

Posted in 042. Surat Asy - Syuura | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuura Ayat 21 S.d 30

42:21. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. … Continue reading

Posted in 042. Surat Asy - Syuura | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuura Ayat 11 S.d 20

42:11. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang … Continue reading

Posted in 042. Surat Asy - Syuura | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Asy – Syuura Ayat 1 S.d 10

42:1. Haa Miim. 42:2. ‘Ain Siin Qaaf. 42:3. Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. 42:4. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan … Continue reading

Posted in 042. Surat Asy - Syuura | Tagged , , , , , , | Leave a comment