Surat An – Naas

114:1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

114:2. Raja manusia.

114:3. Sembahan manusia.

114:4. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

114:5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

114:6. dari (golongan) jin dan manusia.

Posted in 114. Surat An - Naas | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Falaq

113:1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

113:2. dari kejahatan makhluk-Nya,

113:3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

113:4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

113:5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”.

Posted in 113. Surat Al - Falaq | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Ikhlas

112:1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

112:2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

112:3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

112:4. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.

Posted in 112. Surat Al - Ikhlas | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Lahab

111:1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

111:2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

111:3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

111:4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

111:5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Posted in 111. Surat Al - Lahab | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat An – Nashr

110:1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

110:2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

110:3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

Posted in 110. Surat An - Nashr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al-Kafirun

109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir,

109:2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

109:3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

109:4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

109:5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

109:6. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”.

Posted in 109. Surat Al-Kafirun | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al-Kaustar

108:1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

108:2. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

108:3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Posted in 108. Surat Al-Kaustar | Tagged , , , , , , | Leave a comment