Category Archives: 043. Surat Az – Zukhruf

Surat Az – Zukhruf Ayat 81 S.d 89

43:81. Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu). 43:82. Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya Arasy, dari apa yang mereka sifatkan itu. 43:83. Maka … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 71 S.d 80

43:71. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” 43:72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 61 S.d 70

43:61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. 43:62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu musuh yang nyata … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 51 S.d 60

43:51. Dan Firaun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)? 43:52. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 41 S.d 50

43:41. Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum kamu mencapai kemenangan) maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat). 43:42. Atau Kami memperlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami (Allah) ancamkan kepada mereka. Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka. 43:43. Maka berpegang … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 31 S.d 40

43:31. Dan mereka berkata: “Mengapa Al Qur’an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Taif) ini? 43:32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 21 S.d 30

43:21. Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Qur’an lalu mereka berpegang dengan kitab itu? 43:22. Bahkan mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 11 S.d 20

43:11. Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur). 43:12. Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Az – Zukhruf Ayat 1 S.d 10

43:1. Haa Miim. 43:2. Demi Kitab (Al Qur’an) yang menerangkan. 43:3. Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami (nya). 43:4. Dan sesungguhnya Al Qur’an itu dalam induk Al Kitab (Lohmahfuz) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi … Continue reading

Posted in 043. Surat Az - Zukhruf | Tagged , , , , , , | Leave a comment