Tag Archives: Surat Thaha Ayat 11 S.d 20

Surat Thaha Ayat 11 S.d 20

20:11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: “Hai Musa. 20:12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa. 20:13. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment