Tag Archives: Surat Al – Hijr

Surat Al – Hijr Ayat 91 S.d 99

15:91. (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur’an itu terbagi-bagi. 15:92. Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, 15:93. tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. 15:94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 81 S.d 90

15:81. dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, 15:82. dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman. 15:83. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, 15:84. … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 71 S.d 80

15:71. Lut berkata: “Inilah putri-putri (negeri) ku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)”. 15:72. (Allah berfirman): “Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)”. 15:73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 61 S.d 70

15:61. Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut, beserta pengikut-pengikutnya. 15:62. ia berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal”. 15:63. Para utusan menjawab: “Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. 15:64. Dan … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 51 S.d 60

15:51. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. 15:52. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: “Salaam”. Berkata Ibrahim: “Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu”. 15:53. Mereka berkata: “Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 41 S.d 50

15:41. Allah berfirman: “Ini adalah jalan yang lurus; kewajiban Aku-lah (menjaganya). 15:42. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. 15:43. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Hijr Ayat 31 S.d 40

15:31. kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu. 15:32. Allah berfirman: “Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?” 15:33. Berkata Iblis: “Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah … Continue reading

Posted in 015. Surat Al - Hijr | Tagged , , , , , , | Leave a comment