Category Archives: 037. Surat Ash – Shaffat

Surat Ash – Shaffat Ayat 101 S.d 110

37:101. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. 37:102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 91 S.d 100

37:91. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: “Apakah kamu tidak makan? 37:92. Kenapa kamu tidak menjawab?” 37:93. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat). 37:94. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 81 S.d 90

37:81. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman. 37:82. Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain. 37:83. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh). 37:84. (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. 37:85. (Ingatlah) ketika ia … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 71 S.d 80

37:71. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, 37:72. dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. 37:73. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 37:74. Kecuali hamba-hamba Allah … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 61 S.d 70

37:61. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. 37:62. (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. 37:63. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang lalim. 37:64. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 51 S.d 60

37:51. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman, 37:52. yang berkata: “Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? 37:53. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 41 S.d 50

37:41. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, 37:42. yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. 37:43. di dalam surga-surga yang penuh nikmat, 37:44. di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. 37:45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment