Category Archives: 020. Surat Thaha

Surat Thaha Ayat 61 S.d 70

20:61. Berkata Musa kepada mereka: “Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa”. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. 20:62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 51 S.d 60

20:51. Berkata Firaun: “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?” 20:52. Musa menjawab: “Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa; 20:53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 41 S.d 50

20:41. dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku. 20:42. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; 20:43. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; 20:44. maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 31 S.d 40

20:31. teguhkanlah dengan dia kekuatanku, 20:32. dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, 20:33. supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, 20:34. dan banyak mengingat Engkau. 20:35. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami”. 20:36. Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 21 S.d 30

20:21. Allah berfirman: “Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, 20:22. dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, sebagai mukjizat yang lain (pula), 20:23. untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 11 S.d 20

20:11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: “Hai Musa. 20:12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa. 20:13. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Thaha Ayat 1 S.d 10

20:1. Thaahaa. 20:2. Kami tidak menurunkan Al Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah; 20:3. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah), 20:4. yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. 20:5. (Yaitu) Tuhan Yang … Continue reading

Posted in 020. Surat Thaha | Tagged , , , , , , | Leave a comment