Category Archives: 002. Surat Al – Baqarah

Surat Al – Baqarah Ayat 211 S.d 220

2:211. Tanyakanlah kepada Bani Israel: “Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka”. Dan barang siapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. 2:212. Kehidupan dunia dijadikan indah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 201 S.d 210

2:201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. 2:202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 191 S.d 200

2:191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 181 S.d 190

2:181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 2:182. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 171 S.d 180

2:171. Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidakĀ  mengerti. 2:172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 161 S.d 170

2:161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 2:162. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. 2:163. … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 151 S.d 160

2:151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment