Tag Archives: Surat Yunus

Surat Yunus Ayat 101 S.d 109

10:101. Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”. 10:102. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian-kejadian (yang menimpa) orang-orang yang … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 91 S.d 100

10:91. Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. 10:92. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 81 S.d 90

10:81. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya”. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. 10:82. Dan Allah akan mengokohkan yang benar … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 71 S.d 80

10:71. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 61 S.d 70

10:61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Qur’an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya.  Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar zarah (atom) … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 51 S.d 60

10:51. Kemudian apakah setelah terjadinya (azab itu), kemudian itu kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang (baru kamu mempercayai), padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? 10:52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim (musyrik) itu: “Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 41 S.d 50

10:41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”. 10:42. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 31 S.d 40

10:31. Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 21 S.d 30

10:21. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah: Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikat Kami menuliskan tipu dayamu. 10:22. … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Yunus Ayat 11 S.d 20

10:11. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, bergelimang di dalam kesesatan mereka. 10:12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya … Continue reading

Posted in 010. Surat Yunus | Tagged , , , , , , | Leave a comment