Tag Archives: Surat Ash Shaffat

Surat Ash – Shaffat Ayat 71 S.d 80

37:71. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, 37:72. dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. 37:73. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 37:74. Kecuali hamba-hamba Allah … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 61 S.d 70

37:61. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. 37:62. (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum. 37:63. Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang lalim. 37:64. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 51 S.d 60

37:51. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman, 37:52. yang berkata: “Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)? 37:53. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 41 S.d 50

37:41. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, 37:42. yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. 37:43. di dalam surga-surga yang penuh nikmat, 37:44. di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. 37:45. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 31 S.d 40

37:31. Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu). 37:32. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. 37:33. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. 37:34. Sesungguhnya … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 21 S.d 30

37:21. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. 37:22. (kepada malaikat diperintahkan): Kumpulkanlah orang-orang yang lalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, 37:23. selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. 37:24. Dan tahanlah mereka … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 11 S.d 20

37:11. Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. 37:12. Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu. … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Ash – Shaffat Ayat 1 S.d 10

37:1. Demi (rombongan) yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, 37:2. dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat), 37:3. dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, 37:4. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 37:5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di … Continue reading

Posted in 037. Surat Ash - Shaffat | Tagged , , , , , , | Leave a comment