Category Archives: 021. Surat Al – Anbiya

Surat Al – Anbiya Ayat 101 S.d 112

21:101. Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, 21:102. mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. 21:103. Mereka tidak … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 91 S.d 100

21:91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam. 21:92. Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 81 S.d 90

21:81. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. 21:82. Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 71 S.d 80

21:71. Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. 21:72. Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Yakub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang saleh. 21:73. … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 61 S.d 70

21:61. Mereka berkata: “(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan”. 21:62. Mereka bertanya: “Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” 21:63. Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itulah yang … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 51 S.d 60

21:51. Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan) nya. 21:52. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?” 21:53. Mereka menjawab: … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 41 S.d 50

21:41. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. 21:42. Katakanlah: “Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain (Allah) Yang Maha … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 31 S.d 40

21:31. Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. 21:32. Dan Kami menjadikan langit itu sebagai … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 21 S.d 30

21:21. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)? 21:22. Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Anbiya Ayat 11 S.d 20

21:11. Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang lalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). 21:12. Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. 21:13. Janganlah kamu lari … Continue reading

Posted in 021. Surat Al - Anbiya | Tagged , , , , , , | Leave a comment