Category Archives: 002. Surat Al – Baqarah

Surat Al – Baqarah Ayat 181 S.d 190

2:181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 2:182. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 171 S.d 180

2:171. Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidakĀ  mengerti. 2:172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 161 S.d 170

2:161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 2:162. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. 2:163. … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 151 S.d 160

2:151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 141 S.d 150

2:141. Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. 2:142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 131 S.d 140

2:131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”. 2:132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 121 S.d 130

2:121. Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 2:122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 111 S.d 120

2:111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani”. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar”. 2:112. (Tidak demikian) … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 101 S.d 110

2:101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Surat Al – Baqarah Ayat 91 S.d 100

2:91. Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada Al Qur’an yang diturunkan Allah”, mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami”. Dan mereka kafir kepada Al Qur’an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur’an itu adalah (Kitab) yang … Continue reading

Posted in 002. Surat Al - Baqarah | Tagged , , , , , , | Leave a comment